Sesuv půdy

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 1700
Požadované požární stanice 4
Požadované Obvodní oddělení Policie 1
Vyžaduje rozšíření vyprošťovacích prací 1
Vytvořeno Požární stanice nebo budovy s Specializace vyprošťovacích prací
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 1
Požadované TA 1
Požadované policejní automobily 1
Požadované VYA nebo AJ 1
Ostatní informace Hodnota
Varianty misí Sesuv půdy
Zpět