Pád stromu na elektrické vedení

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 600
Požadované požární stanice 2
Typ mise Mise při přírodních katastrofách (Specializace)
Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 1
Ostatní informace Hodnota
Varianty misí Pád stromu na elektrické vedení
Zpět