Záchvat

Popis Hodnota
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 3
Vytvořeno Výjezdové stanoviště ZZS
Popis Hodnota
Popis Hodnota
Maximum pacientů 1
Nemocniční oddělení Neurologie
Minimální počet pacientů 1
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 50
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 30
Zpět