Odtržení střechy

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 1600
Požadované požární stanice 3
Požadované Obvodní oddělení Policie 1
Vyžaduje rozšíření vyprošťovacích prací 1
Typ mise Mise při přírodních katastrofách (Specializace)
Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 1
Požadované automobilové žebříky 1
Požadované policejní automobily 1
Požadované VYA nebo AJ 1
Ostatní informace Hodnota
Varianty misí Odtržení střechy
Zpět