Zabarikádovaná osoba se střelnou zbraní

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 7500
Požadované Obvodní oddělení Policie 8
Min. základen Letecké služby PČR 1
Vytvořeno Obvodní oddělení Policie
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované policejní automobily 7
Potřebná vozidla Kynologů PČR 1
Potřebné Policejní vrtulníky 1
Ostatní informace Hodnota
Potřebný personál URNY 12
Maximální počet vězňů 1
Zpět