Rozsáhlé pátrání po ztraceném dítěti

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 20000 x2
Požadované požární stanice 15
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 1
Požadované Obvodní oddělení Policie 10
Min. základen Letecké služby PČR 1
Typ mise Policejní mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované DA 12
Požadované velitelské automobily 1
Požadované policejní automobily 16
Potřebná vozidla Kynologů PČR 3
Potřebné Policejní vrtulníky 1
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 1
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 50
Zpět