Střet vlaku s vozidlem

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 6500
Bodu zájmu

Železniční přejezd

Požadované požární stanice 5
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 3
Požadované Obvodní oddělení Policie 3
Vyžaduje rozšíření vyprošťovacích prací 1
Typ mise Mise při přírodních katastrofách (Specializace)
Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 3
Požadované velitelské automobily 1
Potřebná Vozidla vyšetřovatelů DN 1
Vozidla vyšetřovatelů DN jsou vyžadovány pouze pokud jsou k dispozici Ano
Požadované TA 1
Požadované policejní automobily 2
Požadované VYA nebo AJ 1
Požadované RZA 1
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 4
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 100
Minimální počet pacientů 1
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 90
Pravděpodobnost, že bude potřeba vrtulník 30
Varianty misí Střet vlaku s vozidlem
Zpět