Vyproštění kamionu z příkopu

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 3200
Požadované požární stanice 6
Požadované Obvodní oddělení Policie 2
Vyžaduje rozšíření vyprošťovacích prací 1
Typ mise Mise při přírodních katastrofách (Specializace)
Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 3
Požadované velitelské automobily 1
Potřebná Vozidla vyšetřovatelů DN 1
Požadované TA 1
Požadované policejní automobily 1
Požadované VYA nebo AJ 1
Ostatní informace Hodnota
Varianty misí Vyproštění kamionu z příkopu
Zpět