Zátah na varnu drog

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 5500
Požadované Obvodní oddělení Policie 8
Min. základen Letecké služby PČR 1
Vytvořeno Obvodní oddělení Policie
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované policejní automobily 5
Potřebná vozidla Kynologů PČR 1
Potřebné Policejní vrtulníky 1
Ostatní informace Hodnota
Je potřeba speciální vzdělání URNA (ve vozidlech URNA). 12
Maximální počet vězňů 5
Zpět