Požár v autoservisu

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 6000
Požadované požární stanice 14
Požadované Obvodní oddělení Policie 2
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 2
Bodu zájmu

Autoservis

Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 55000
Potřebná pěna 3000
Požadované cisternové automobilové stříkačky 8
Požadované velitelské automobily 2
Požadované automobilové žebříky 2
Požadované TA 1
Požadované kombinované hasící automobily 1
Pravděpodobnost, že bude potřeba KHA 40
Požadovaná vozidla pro práci s nebezpečnými látkami 1
Požadované policejní automobily 2
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 4
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 50
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 40
Zpět