Potápění hausbotu

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 6000
Místo

Rybník
Malý přístav
Řeka
Přístaviště výletních lodí

Požadované požární stanice 13
Požadované Obvodní oddělení Policie 2
Požadovaná rozšíření vodní záchranné služby 1
Vytvořeno Požární stanice nebo budovy s Specializace vodní záchranné služby
S rozšířením Rozšíření vodní záchranné služby
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 4
Požadované velitelské automobily 2
Požadované TA 2
Požadované policejní automobily 2
Požadované Mobilní operační střediska 1
Požadován Přívěs se člunem 2
Požadován Potápěčský automobil 1
Ostatní informace Hodnota
Zpět