Únik neznámé látky do vody

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 5900
Bodu zájmu

Rybník
Řeka

Požadované požární stanice 8
Požadované Obvodní oddělení Policie 2
Požadovaná rozšíření vodní záchranné služby 1
Typ mise Mise vodní záchranné služby (Specializace)
Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 3
Požadované velitelské automobily 1
Požadované policejní automobily 2
Požadovaná vozidla pro práci s nebezpečnými látkami 1
Požadován Přívěs se člunem 2
Požadované DA 2
Ostatní informace Hodnota
Zpět