Velký požár hradu

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 24000
Bodu zájmu

Hrad

Požadované požární stanice 15
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 6
Požadované Obvodní oddělení Policie 6
Typ mise Mise při přírodních katastrofách (Specializace)
Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 120000
Požadované cisternové automobilové stříkačky 15
Požadované automobilové žebříky 5
Požadované protiplynové automobily 3
Požadované TA 3
Požadované kombinované hasící automobily 2
Požadované RZP 4
Požadované policejní automobily 6
Požadované DA 2
Ostatní informace Hodnota
Minimální počet pacientů 10
Maximum pacientů 20
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 30
Pravděpodobnost, že bude potřeba vrtulník 10
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Maximální počet vězňů 5
Navazující mise Zřícení hradu
Rozšiřitelné mise Rozsáhlý požár hradu
Varianty misí Velký požár hradu
Zpět