Rozsáhlý požár hradu

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 32500
Bodu zájmu

Hrad

Požadované požární stanice 20
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 8
Požadované Obvodní oddělení Policie 8
Vyžaduje rozšíření vyprošťovacích prací 1
Typ mise Mise při přírodních katastrofách (Specializace)
Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 140000
Požadované cisternové automobilové stříkačky 20
Požadované automobilové žebříky 7
Požadované protiplynové automobily 4
Požadované TA 4
Požadované kombinované hasící automobily 3
Požadované RZP 6
Požadované policejní automobily 8
Požadované DA 4
Požadované RZA 1
Požadované VYA nebo AJ 1
Ostatní informace Hodnota
Minimální počet pacientů 15
Maximum pacientů 25
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 30
Pravděpodobnost, že bude potřeba vrtulník 15
Nemocniční oddělení Všeobecný chirurg
Maximální počet vězňů 6
Navazující mise Zřícení hradu
Varianty misí Rozsáhlý požár hradu
Zpět