Evakuace hradu

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 5000
Požadované Obvodní oddělení Policie 9
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 2
Typ mise Policejní mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované policejní automobily 10
Ostatní informace Hodnota
Může být pouze jako navazující mise z předchozí Ano
Minimální počet pacientů 1
Maximum pacientů 5
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 80
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Zpět