Střet a napadení rizikových fanoušků

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 23000
Požadované Obvodní oddělení Policie 18
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 8
Pravděpodobnost, že budou potřeba jezdci na koních PČR 1
Min. základen Letecké služby PČR 1
Požadovaná rozšíření pořádkové jednotky 8
Požadovaná Vozidla velitele PČR 1
Typ mise Policejní mise
Mise pořádkové policie (Specializace)
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná Vozidla vyšetřovatelů DN 1
Požadované policejní automobily 20
Potřebné Policejní vrtulníky 1
Potřebná vozidla Kynologů PČR 4
Požadované dodávky pořádkové jednotky 14
Požadované policejní antony 6
Požadované vozidlo velitele PČR 1
Požadované vodní stříkače pořádkové policie 1
Požadovaná technická vozidla s LRAD 1
Požadovaná monitorovací vozidlo 1
Požadovaní jezdci na koních PČR 6
Ostatní informace Hodnota
Maximální počet vězňů 40
Maximum pacientů 25
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 50
Zpět