Dohled na rizikovém sportovním utkání

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 9500
Bodu zájmu

Stadion

Požadované Obvodní oddělení Policie 8
Požadovaná rozšíření pořádkové jednotky 2
Požadovaná Vozidla velitele PČR 1
Typ mise Policejní mise
Mise pořádkové policie (Specializace)
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované policejní automobily 6
Potřebná vozidla Kynologů PČR 2
Požadované dodávky pořádkové jednotky 6
Požadované policejní antony 1
Požadované vozidlo velitele PČR 1
Požadovaná monitorovací vozidlo 1
Ostatní informace Hodnota
Maximální počet vězňů 8
Zpět