Dohled na hudebním festivalu

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 8200
Požadované Obvodní oddělení Policie 6
Požadovaná rozšíření pořádkové jednotky 2
Požadovaná Vozidla velitele PČR 1
Vytvořeno Obvodní oddělení Policie nebo budovy s Specializace pořádkové jednotky
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované policejní automobily 8
Potřebná vozidla Kynologů PČR 1
Požadované dodávky pořádkové jednotky 4
Požadované vozidlo velitele PČR 1
Požadovaná monitorovací vozidlo 1
Ostatní informace Hodnota
Maximální počet vězňů 4
Zpět