Převrácený traktor

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 3000
Požadované požární stanice 6
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 1
Požadované Obvodní oddělení Policie 2
Vyžaduje rozšíření vyprošťovacích prací 1
Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 2
Požadované velitelské automobily 1
Potřebná Vozidla vyšetřovatelů DN 1
Požadované TA 1
Požadované policejní automobily 1
Požadované VYA nebo AJ 1
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 1
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 90
Minimální počet pacientů 1
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 90
Pravděpodobnost, že bude potřeba vrtulník 70
Varianty misí Převrácený traktor
Zpět