Požár vlaku s hořlavými produkty

Odměna a předpoklady Hodnota
Bodu zájmu

Železniční stanice (regionální doprava)
Železniční stanice (regionální a dálková doprava)
Křížení železnic

Průměrné kredity 4300
Požadované požární stanice 13
Požadované Obvodní oddělení Policie 2
Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 30000
Potřebná pěna 1600
Požadované cisternové automobilové stříkačky 5
Požadované TA 2
Požadované velitelské automobily 2
Požadované Mobilní operační střediska 1
Požadovaná vozidla pro práci s nebezpečnými látkami 1
Požadované policejní automobily 3
Ostatní informace Hodnota
Zpět