Pád vozidla z heveru

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 3500 x2
Požadované požární stanice 6
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 5
Požadované Obvodní oddělení Policie 1
Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 4
Požadované velitelské automobily 1
Požadované TA 1
Požadované policejní automobily 2
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 1
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 100
Minimální počet pacientů 1
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 100
Pravděpodobnost, že bude potřeba vrtulník 70
Zpět