Transport invalidní osoby z letadla

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 100 x2
Bodu zájmu

Malé letiště (ranvej)
Velké letiště (ranvej)
Pojezdové dráha

Požadované rozšíření letiště 1
Typ mise Mise spojené s letištěm
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované letištní speciály 1
Ostatní informace Hodnota
Letištní speciál může nahradit cisternu Ano
Zpět