Stížnost na hluk

Odměna a předpoklady Hodnota
Požadované Obvodní oddělení Policie 1
Průměrné kredity 400
Vytvořeno Obvodní oddělení Policie
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované policejní automobily 1
Ostatní informace Hodnota
Zpět