Tranzitorní ischemická ataka

Popis Hodnota
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 1
Vytvořeno Výjezdové stanoviště ZZS
Popis Hodnota
Popis Hodnota
Maximum pacientů 1
Minimální počet pacientů 1
Nemocniční oddělení Neurochirurgie
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 70
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 40
Zpět