Tranzitorní ischemická ataka

Odměna a předpoklady Hodnota
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 1
Typ mise Mise záchranné služby
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 1
Minimální počet pacientů 1
Nemocniční oddělení Neurochirurgie
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 70
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 40
Zpět