Velký požár v supermarketu

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 3000
Požadované požární stanice 8
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 3
Požadované Obvodní oddělení Policie 2
Bodu zájmu

Supermarket (velký)

Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 45000
Požadované cisternové automobilové stříkačky 6
Požadované velitelské automobily 2
Požadované automobilové žebříky 1
Požadované TA 1
Požadované kombinované hasící automobily 1
Pravděpodobnost, že bude potřeba KHA 20
Požadované policejní automobily 1
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 6
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 30
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 20
Zpět