Únik nafty z cisterny

Popis Hodnota
Průměrné kredity 4300
Požadované požární stanice 13
Požadované Obvodní oddělení Policie 2
Vytvořeno Požární stanice
Popis Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 4
Požadované TA 2
Požadované velitelské automobily 2
Požadované policejní automobily 3
Požadovaná vozidla pro práci s nebezpečnými látkami 1
Popis Hodnota
Zpět