Nehoda lehkého letounu

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 4000 x2
Požadované požární stanice 13
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 2
Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 4
Požadované velitelské automobily 1
Požadované TA 1
Požadované kombinované hasící automobily 1
Požadovaná vozidla pro práci s nebezpečnými látkami 1
Pravděpodobnost, že bude potřeba vozidlo pro práci s nebezpečnými látkami 50
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 4
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 60
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 80
Zpět