Nehoda lehkého letounu

Popis Hodnota
Průměrné kredity 4000
Požadované požární stanice 13
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 2
Vytvořeno Požární stanice
Popis Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 4
Požadované velitelské automobily 1
Požadované TA 1
Požadované kombinované hasící automobily 1
Požadovaná vozidla pro práci s nebezpečnými látkami 1
Pravděpodobnost, že bude potřeba vozidlo pro práci s nebezpečnými látkami 50
Popis Hodnota
Maximum pacientů 4
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 60
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 80
Zpět