Poranění páteře

Popis Hodnota
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 2
Vytvořeno Výjezdové stanoviště ZZS
Popis Hodnota
Popis Hodnota
Maximum pacientů 1
Minimální počet pacientů 1
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 90
Nemocniční oddělení Neurologie
Pravděpodobnost, že bude potřeba vrtulník 90
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 100
Zpět