Zřícení budovy

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 9000
Požadované požární stanice 7
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 4
Požadované Obvodní oddělení Policie 1
Vytvořeno Požární stanice nebo budovy s Specializace vyprošťovacích prací
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadován inspektor provozu 1
Požadované cisternové automobilové stříkačky 4
Požadované TA 3
Požadované automobilové žebříky 2
Požadované velitelské automobily 2
Požadované policejní automobily 1
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 20
Minimální počet pacientů 8
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 50
Pravděpodobnost, že bude potřeba vrtulník 20
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 70
Varianty misí Zřícení budovy
Zpět