Požár velké farmy

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 9000 x2
Požadované požární stanice 13
Bodu zájmu

Farma

Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 65000
Potřebná pěna 4000
Požadované cisternové automobilové stříkačky 9
Požadované velitelské automobily 2
Požadované automobilové žebříky 3
Požadované kombinované hasící automobily 3
Ostatní informace Hodnota
Zpět