Dušení

Popis Hodnota
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 1
Vytvořeno Výjezdové stanoviště ZZS
Popis Hodnota
Popis Hodnota
Maximum pacientů 1
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Minimální počet pacientů 1
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 90
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 100
Zpět