Požár jídelny

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 1300
Požadované požární stanice 6
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 2
Bodu zájmu

Škola

Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 12000
Požadované cisternové automobilové stříkačky 3
Požadované velitelské automobily 1
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 2
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 50
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 30
Zpět