Požár sila

Odměna a předpoklady Hodnota
Požadované požární stanice 8
Průměrné kredity 3000
Bodu zájmu

Silo

Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 50000
Potřebná pěna 2800
Požadované cisternové automobilové stříkačky 8
Požadované automobilové žebříky 1
Požadované TA 1
Požadované velitelské automobily 2
Ostatní informace Hodnota
Zpět