Malý násilný protest

Odměna a předpoklady Hodnota
Požadované Obvodní oddělení Policie 6
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 2
Průměrné kredity 2200
Vytvořeno Obvodní oddělení Policie
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované policejní automobily 4
Potřebná vozidla Kynologů PČR 1
Ostatní informace Hodnota
Maximální počet vězňů 2
Maximum pacientů 3
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Rozšiřitelné mise Střední násilný protest
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 30
Zpět