Malý požár v hotelu

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 3000
Požadované požární stanice 4
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 4
Požadované Obvodní oddělení Policie 1
Místo

Hotel

Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 4
Požadované automobilové žebříky 1
Požadované velitelské automobily 1
Požadované policejní automobily 1
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 6
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 40
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 20
Rozšiřitelné mise Střední požár v hotelu
Zpět