Požár v nemocnici

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 6000
Požadované požární stanice 10
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 6
Místo

Nemocnice

Vytvořeno Požární stanice
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 10
Požadované velitelské automobily 2
Požadované TA 2
Požadované kombinované hasící automobily 1
Požadované automobilové žebříky 3
Požadován inspektor provozu 1
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 25
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 50
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 20
Zpět