Požár v nemocnici

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 6000 x2
Požadované požární stanice 10
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 6
Bodu zájmu

Nemocnice

Požadované rozšíření protipovodňové ochrany 2
Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 80000
Požadované cisternové automobilové stříkačky 10
Požadované velitelské automobily 2
Požadované TA 2
Požadované kombinované hasící automobily 1
Požadované automobilové žebříky 3
Požadován inspektor provozu 1
Min. Kapacita čerpadla 1000
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 25
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 50
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 20
Voda do čerpadla 32000
Varianty misí Požár v nemocnici
Zpět