Rozsáhlý požár lesa

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 24000 x2
Požadované požární stanice 25
Požadované Obvodní oddělení Policie 4
Min. základen Letecké služby PČR 1
Bodu zájmu

Les

Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 50
Požadované velitelské automobily 4
Požadované Mobilní operační střediska 2
Požadované protiplynové automobily 1
Pravděpodobnost, že bude potřeba Protiplynový automobil 85
Požadované policejní automobily 4
Potřebné Policejní vrtulníky 2
Ostatní informace Hodnota
Varianty misí Rozsáhlý požár lesa
Zpět