Rozsáhlý požár lesa

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 24000
Požadované požární stanice 25
Požadované Obvodní oddělení Policie 4
Min. základen Letecké služby PČR 1
Bodu zájmu

Les

Požadované rozšíření protipovodňové ochrany 1
Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 50
Požadované velitelské automobily 4
Požadované Mobilní operační střediska 2
Požadované protiplynové automobily 1
Pravděpodobnost, že bude potřeba Protiplynový automobil 85
Požadované policejní automobily 4
Potřebné Policejní vrtulníky 2
Potřebná voda 300000
Min. Kapacita čerpadla 20000
Ostatní informace Hodnota
Voda do čerpadla 40000
Varianty misí Rozsáhlý požár lesa
Zpět