Malý požár hradu

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 11900
Bodu zájmu

Hrad

Požadované požární stanice 10
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 3
Požadované Obvodní oddělení Policie 3
Vyžaduje rozšíření vyprošťovacích prací 1
Typ mise Mise při přírodních katastrofách (Specializace)
Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 70000
Požadované cisternové automobilové stříkačky 10
Požadované automobilové žebříky 3
Požadované protiplynové automobily 1
Požadované kombinované hasící automobily 2
Požadované RZP 2
Požadované policejní automobily 4
Požadované RZA 1
Požadované VYA nebo AJ 1
Ostatní informace Hodnota
Minimální počet pacientů 3
Maximum pacientů 8
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 30
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Maximální počet vězňů 3
Rozšiřitelné mise Střední požár hradu
Varianty misí Malý požár hradu
Zpět