Střední požár hradu

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 17000
Místo

Hrad

Požadované požární stanice 12
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 4
Požadované Obvodní oddělení Policie 4
Vytvořeno Požární stanice nebo budovy s Specializace vyprošťovacích prací
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 12
Požadované automobilové žebříky 4
Požadované protiplynové automobily 2
Požadované TA 2
Požadované kombinované hasící automobily 2
Požadované RZP 3
Požadované policejní automobily 5
Ostatní informace Hodnota
Minimální počet pacientů 5
Maximum pacientů 15
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 30
Pravděpodobnost, že bude potřeba vrtulník 5
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Maximální počet vězňů 4
Rozšiřitelné mise Velký požár hradu
Varianty misí Střední požár hradu
Zpět