Zřícení hradu

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 42500 x2
Bodu zájmu

Hrad

Požadované požární stanice 25
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 13
Požadované Obvodní oddělení Policie 13
Vyžaduje rozšíření vyprošťovacích prací 1
Typ mise Mise při přírodních katastrofách (Specializace)
Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 30
Požadované VYA nebo AJ 7
Požadované automobilové žebříky 9
Požadované protiplynové automobily 6
Požadované TA 5
Požadované kombinované hasící automobily 3
Požadované RZP 8
Požadované policejní automobily 10
Požadované DA 6
Požadované RZA 1
Ostatní informace Hodnota
Minimální počet pacientů 25
Maximum pacientů 40
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 35
Pravděpodobnost, že bude potřeba vrtulník 20
Nemocniční oddělení Všeobecný chirurg
Maximální počet vězňů 8
Navazující mise Evakuace hradu
Varianty misí Zřícení hradu
Zpět