Zřícení budovy

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 9400
Požadované požární stanice 7
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 4
Požadované Obvodní oddělení Policie 1
Vyžaduje rozšíření vyprošťovacích prací 1
Požadované rozšíření protipovodňové ochrany 2
Typ mise Mise při přírodních katastrofách (Specializace)
Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 5000
Požadován inspektor provozu 1
Požadované cisternové automobilové stříkačky 4
Požadované TA 3
Požadované automobilové žebříky 2
Požadované velitelské automobily 2
Požadované policejní automobily 1
Požadované VYA nebo AJ 1
Min. Kapacita čerpadla 1000
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 20
Minimální počet pacientů 8
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 50
Pravděpodobnost, že bude potřeba vrtulník 20
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 70
Voda do čerpadla 20000
Varianty misí Zřícení budovy Zřícení budovy Zřícení budovy
Zpět